อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


                   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งบันทีกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 341
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :