อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


                   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งบันทีกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
img-505084622-0008.jpg   24 มิ.ย. 65 16
img-505084622-0007.jpg   24 มิ.ย. 65 17
img-505084622-0006.jpg   24 มิ.ย. 65 19
img-505084622-0005.jpg   24 มิ.ย. 65 19
img-505084622-0004.jpg   24 มิ.ย. 65 16
img-505084622-0003.jpg   24 มิ.ย. 65 20
img-505084622-0002.jpg   24 มิ.ย. 65 21
img-505084622-0001.jpg   24 มิ.ย. 65 22
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 41
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :