อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565


               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 314
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :