อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 7 มกราคม 2565
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
อำเภอพนมไพรจึงกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสดาวน์โหลด วันที่ โหลด
1642127982-15.jpg   24 มิ.ย. 65 129
1642127982-14.jpg   24 มิ.ย. 65 120
1642127982-13.jpg   24 มิ.ย. 65 120
1642127982-12.jpg   24 มิ.ย. 65 130
1642127982-11.jpg   24 มิ.ย. 65 120
1642127982-10.jpg   24 มิ.ย. 65 115
1642127982-9.jpg   24 มิ.ย. 65 121
1642127982-8.jpg   24 มิ.ย. 65 124
1642127982-7.jpg   24 มิ.ย. 65 119
1642127982-4.jpg   24 มิ.ย. 65 135
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 692
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :