อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564


                      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี  2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 314
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :