อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 38

หัวข้อ:: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 23 มิถุนายน 65 View : 7
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :