อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: O31รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี 2565


รายงานข้อมูลเชิงสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 65 View : 390
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :