อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน)


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 13 เมษายน 65 View : 395
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :