อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 27

หัวข้อ:: O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน)


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 13 เมษายน 65 View : 128
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 134)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 331)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564  (ดู 302)
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 342)
O43การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในอบต.กุดน้ำใส  (ดู 133)
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน)  (ดู 128)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ดู 121)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :