อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 เมษายน 65 View : 305
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 305)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 474)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564  (ดู 441)
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 487)
O43การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในอบต.กุดน้ำใส  (ดู 303)
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน)  (ดู 273)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ดู 276)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :