อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565


นายวันดี โคตวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วันที่ : 16 มีนาคม 65 View : 55
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :