อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565


               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 มีนาคม 65 View : 66
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :