อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อ:: แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.กุดน้ำใส พ.ศ.2564


                                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2564 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 3 มีนาคม 65 View : 431
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :