อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565


วันที่ 7 มกราคม 2565
แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 มกราคม 65 View : 184
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :