อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 26

หัวข้อ:: เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1)


วันที่ 5 มกราคาม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1)ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 มกราคม 65 View : 231
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :