อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อ:: เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1)


วันที่ 5 มกราคาม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1)ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 มกราคม 65 View : 468
งานเลือกตั้งท้องถิ่น
สำเนาแบบฟอร์มเอกสารการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง  (ดู 780)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 433)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 420)
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1)  (ดู 468)
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 887)
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562  (ดู 218)
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเหณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ดู 96)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :