อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 6 ตุลาคม 64 View : 507
งานเลือกตั้งท้องถิ่น
สำเนาแบบฟอร์มเอกสารการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง  (ดู 908)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 507)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 508)
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1)  (ดู 569)
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 1010)
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562  (ดู 314)
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเหณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ดู 176)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :