อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 38

หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.กุดน้ำใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 64 View : 275
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 69)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 275)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564  (ดู 245)
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 280)
O43การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในอบต.กุดน้ำใส  (ดู 66)
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน)  (ดู 65)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ดู 61)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :