อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     ของ
       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส     อำเภอพนมไพร    จังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 64 View : 551
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :