อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ ให้แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 สิงหาคม 63 View : 721
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :