อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: คู่มือการปฎิบัติงานให้บริการด้านสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติงานให้บริการด้านสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ.doc   22 ม.ย. 64 177
วันที่ : 7 สิงหาคม 63 View : 461
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :