อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามแผนที่ประกาศใช้ปี 2566 รอบ 6 เดือน โดยข้อมูลจากระบบ
e-Plan NACC


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 66 View : 127
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :