อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ...

1 พ.ค. 64 64
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

14 ก.ค. 63 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

14 ก.ค. 63 60